FSU's holdturnering

FSU's holdturnering administreres via DSU's holdturneringssystem, der ligger på http://holdskak.skak.dk/, hvor sætning af styrkelister, ajourføring af kluboplysninger og ikke mindst indberetning foregår, ligesom der her vil være vigtig information om den fynske holdturnering (alle klubber er blevet forsynet med brugernavn og kodeord, så der kan logges på systemet).
Efter log-in kan der indtastes "Resultater" og "Styrkeliste(r)" kan redigeres m.m.
Hvis der skulle være spørgsmål til dette eller hint så kontakt TL.

Reglementet for holdturneringen findes her (opdateret 2022 efter ændringer besluttet på Hovedkredsmøde), mens et holdkampskema er her (Bemærk i øvrigt at de underskrevne holdskemaer skal gemmes til holdturneringen er endelig færdigbehandlet, selvom indrapportering af resultat etc. altså foregår rent elektronisk).

Information om tidligere års holdturneringer kan tilgås via menuen til venstre ←

FSU's pokalturnering

Læs 2022 reglementet.

Mere information om tidligere års pokalturneringer her.

Styrkelister for ikke-klubhold og klubhold hvor pokalstyrkelisten ikke følger den for holdturneringen gældende kan hentes her. Hvor pokal- og ht-styrkelisten er overensstemmende henvises til http://holdskak.skak.dk (klik i tabelvisning på det øverste link for den pågældende klub og styrkelisten vil fremgå og kan evt. downloades).