29. august 2021Husk at der snart afholdes delegeretmøde
Af Michael Nielsen
Vi ønsker at minde alle om at Hovedbestyrelsen har fastlagt dato for Delegeretmøder, nemlig d. 19. september 2021 i Fredericia. Der er mange ting på dagsordenen og mødet er åbent for alle skakspillere og klubformænd har stemmeret og i tilfælde af at de ikke kan deltage, kan fuldmagt overdrages til en anden person, og det skal ikke nødvendigvis være et klubmedlem.
Hjemmeside for indkaldelsen og dagsorden/bilag kan ses ved at klikke på nedenstående link:
https://nyheder.skak.dk/2021/07/20/dansk-skak-union-indkalder-til-delegeretmoeder/