3. marts 2017DSU's Pokalturnering 2017
Af Ken Rasmussen
FSU og Læseforeningens skakklub indbyder til kvalifikationsstævne til DSU's Pokalturnering 2017.

Der indbydes i følgende rækker:

- Elite - Ingen begrænsning.

- Bredde - Ratinggennemsnit max. 1800 ( Rating pr. 1. januar 2017 ).

- Junior - Fri tilmelding.

- Senior +50 - Fri tilmelding.

- Senior +65 - Fri tilmelding.

Holdsammensætning:
4 spillere på hvert hold, hvor alle skal være A-medlem af samme klub ( Der er ingen begrænsninger for hvor mange hold en klub kan stille ).

Bemærk at det som noget nyt er tilladt at stille juniorhold på tværs af klubberne i 3. hovedkreds.

Seniorerne kan som vanligt stille firma-, private- og blandede klubhold.

Holdlister, bestående af spillernavn og rating skal afleveres inden 1. runde. Holdopstilling ikke nødvendigt før på dagen.

Spillested:
Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, Indgang G, 5200 Odense V.

Spilletid:
Der vil blive tale om en spilletid på 20-30 min. pr. parti.

Dato:
Søndag den 2. april 2017 kl 10.00-17.00.

Indskud og præmier:
Indskuddet er 100,- kr. pr. hold.
Nr. 1 og 2 i Elite- og Bredderækken kvalificerer sig til deltagelse i DM-finalen, som afvikles den 4. Juni 2017 på Hotel Svendborg. De kvalificerede hold vil få et tilskud til buffeten ved finalestævnet.

Sidste tilmeldingsfrist:
den 31. marts 2017.

Holdtilmelding til Elite- og Bredderække: Ken Rasmussen.
Tilmelding til Junior og seniorrækken: Hans Milter Pedersen.