Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap


Indbydelser:
18. april 2006 PrintvenligPoul Jacobsen modtog DSU-hæderstegnet
Af Niels Erik Nielsen

På Dansk Skak Unions delegeretmøde påskesøndag modtog Fyns Skak Unions kasserer gennem de sidste 12 år, Poul Jacobsen, Indslev, DSU-hæderstegnet efter indstilling fra ledelsen i FSU.

Han fik følgende ord med på vejen:

3. HK indstiller Poul Jacobsen, Indslev Skakklub, til årets hæderstegn i Fyns Skak Union med følgende begrundelse:

Poul Jacobsen har gennem en lang årrække ydet en meget stor indsats i organisationsarbejdet på Fyn, og han var i en kortere periode også indvalgt i DSU’s forretningsudvalg - en post han desværre af private årsager måtte forlade.

Poul startede sin skakorganisatoriske løbebane som formand for Nyborg Skakklub, hvor han var drivkraften bag en god udvikling i klubben, og senere gik turen til Indslev Skakklub - også her blev han som formand drivkraften bag klubbens fortsatte skaklige udvikling.

Men Pouls energi rakte længere, og han overtog i 1994 kassererposten i FSU, hvor hans første opgave bestod i at bringe et ret så kaotisk regnskab på ret køl. Det klarede han til UG og med Poul Jacobsen på kassererposten de næste 12 år, er der virkelig kommet styr på tingene, hvilket med al tydelighed fremgår af årsregnskaberne, hvor Fynsk Skak Union år efter år brillerer med den bedste likviditet, man kan drømme om.

FSU har meget at sige Poul tak for - han har med sine gode personlige egenskaber og store arbejdskraft sat sig markante spor i det fynske skakmiljø, så med håbet om at se den arbejdsomme organisationsmand på banen mange år endnu, takker ledelsen i FSU Poul for indsatsen hidtil.


© 2019 Fyns Skak Union