Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap

Aktuelle turneringer:
Indbydelser:
Faaborg EMT
Start: 08-11-2019
14. april 2006 PrintvenligKaos-systemets opfinder tabte premiere-partiet
Af Niels Erik Nielsen

Mandag den 10. april blev det første ratede parti efter det nye kaos-system spillet. Det foregik i Skakklubben FREM’s lokaler sideløbende med FREM OPEN, men kunne i teorien lige så godt have fundet sted i privat regi, da en af hensigterne bag tiltaget jo netop er at lade spillerne selv vælge tid og sted.

Modsat hvad der gælder i koordinerede turneringer, forpligter man sig nemlig kun til at spille et enkelt parti, hvilket må glæde alle skakspillere med en travl hverdag, hvoraf mange trods stor lyst til en holmgang på de 64 felter, ikke kan få plads til 5- eller 7 partier i kalenderen.

For flere oplysninger: Klik på kalenderen på forsiden under: Aktuelle turneringer: "Skak Når Du Kan" FSU-06II, og se hvem der ellers har meldt sig på banen!


At premieren fandt sted i Odense var ikke en tilfældighed, men hænger naturligvis sammen med at opfinderen af kaos-systemet, Bent Jensen, spiller i FREM, og bagmanden var selvfølgelig udset til være den ene part i søsætningen af den fleksible turneringsform.

 
Som modstander havde han valgt klubkammeraten Michael Jensen, der spiller for FREM’s divisionshold, men er en sjældent gæst i klubben, da han bor på Frederiksberg i København. Mange fynske skakspillere kender Michaels teoriartikler fra FYNSK SKAK - går du ind under dette punkt på forsiden, kan du se samtlige fra årgang 2004 og 2005, samt de to første fra 2006 i pdf-format - hvor han i GAMBITHJØRNET har taget mange skarpe åbninger under behandling, så med ham på den anden side af brættet, var der basis for en seværdig forestilling.


Michael har efterfølgende taget partiet under grundig behandling, og Bent melder sig undervejs også med nogle kommentarer, så læs videre og døm selv!


MICHAEL JENSEN KOMMENTERER:


Jeg blev for en måneds tid siden kontaktet af Bent, om jeg ville være med til at indvie turneringen og spille det første parti. Jeg måtte endda få hvid og skulle alligevel til Odense nogle dage i påsken, så hvordan kunne jeg afslå den invitation!?


Hvid: Michael Jensen (2063)
Bent Jensen (1792)
Kaos på Fyn (1)
1.e4 e5 2.f4
Kongegambit! Det måtte det jo blive. Jeg spiller aldrig andet mod e5, men får sjældent lov. Bent spiller selv kongegambit ind imellem, så jeg var spændt på hvad han havde i baghånden.
2...exf4 3.Sf3
I dagene op til partiet overvejede jeg, om jeg skulle spille løbergambit med 3.Lc4, hvis jeg fik chancen for det. Som teorien står nu, er det hvids objektivt bedste mulighed for at opnå fordel i åbningen. Jeg har bare en kanon score med springergambitten, så løbergambitten må blive i posen lidt endnu.
3...g5!
Den klassiske variant. Meget passende til den nyeste turneringsform at spille en af de ældste åbninger. Trækket er den største årsag til grå hår hos kongegambitspillere. Heldigvis er de fleste sortspillere bange for varianterne eller spiller ikke de bedste træk.

4.h4
Hvid angriber sorts bønder inden han får stillet bondekæden op med h7-h6, d7-d6 og Lf8-g7. Jeg var indtil for et par år siden overbevist om, at det var hvids bedste træk, men nu er det ikke så enkelt. I min bog om Kongegambit, der forhåbentlig udkommer til jul, anbefaler jeg Rosentreter gambitten 4.d4 Det er hverken bedre eller værre end partitrækket. Det klassiske træk er 4.Lc4; desværre er sort ikke tvunget til at tillade Muzio-Polerio gambitten 4...g4 5.0–0 gxf3 6.Dxf3, men kan drille os med 4...Lg7.
4...g4
Eneste træk. Efter 4...f6? bliver sort rundbarberet 5.Sxg5! fxg5 6.Dh5+ Ke7 7.Dxg5+ Sf6 8.e5 og hvid vinder officeren tilbage; 4...gxh4? er positionel kapitulation.
5.Se5
Kieseritzky gambit. En stilling der er helt unik for kongegambit. Begge sider har brudt stort set alle begynderregler i skak. Allgaier gambitten 5.Sg5 er undervurderet, men mere end remis er det næppe. Den kritiske variant er 5...h6 6.Sxf7 Kxf7 7.Sc3 f3
5...Sf6
Berlin forsvaret. Regnes for sorts bedste, hvis man vil spille på gevinst vel at mærke! Er man tilfreds med remis er det bedste den danske variant 5...d6 6.Sxg4 Sf6 7.Sxf6+ Dxf6 8.Sc3 Sc6!; Rigtig mange, der ikke kender teorien, spiller her 5...h5? som kaldes 'den lange pisk'.
6.Lc4!
Løberens naturlige felt med udkig til f7. Kasparov har flere steder givet trækket et '?'. Jeg er altså ikke enig. 6.Sxg4?! duer ikke. Sort kan vælge mellem 5...d6 og trækomstilling til ovenstående variant eller 6...Sxe4; I 1997 spillede Bent og jeg et k-skak parti med kongegambit som tema. Dengang var hovedvarianten det positionelle 6.d4 d6 7.Sd3 Sxe4 8.Lxf4 De7 9.Le2!?, som anbefalet af Joe Gallagher i hans bog fra 1992. Partiet endte remis, men mon ikke Bent havde noget klar? Derudover er 8...Lg7 fulgt af kort rokade og ...Te8 ubehageligt for hvid, der ikke kan nå at organisere lang rokade.
6...d5
Philidors 6...De7 er skidt: 7.d4 d6 8.Sxf7 (8.Lxf7+ Kd8 9.Lb3 dxe5 10.dxe5+ Ld7 11.Lxf4 er også godt.) 8...Dxe4+ 9.Kf1 med hvid fordel.
7.exd5 Sxd5?!
Ses meget sjældent og er slet ikke nævnt i bøgerne. Hvid får relativt let en lille fordel. Jeg kunne dog ikke helt huske varianterne. Bedre er 7...Ld6 8.d4 (Rice gambitten 8.0–0 kan kun anbefales de eventyrlystne. Hvid ofrer en officer og rokerer lige ind i sorts angreb. I følge teorien holder han balancen efter 8...Lxe5 9.Te1 De7 10.c3 fulgt af d2-d4.) 8...Sh5 9.0–0 (9.Sc3!? er et forsøg værd.) 9...0–0 10.Sxg4 Dxh4 11.Sh2 Sg3 12.Te1 Lf5! og sort har formentlig de bedste chancer; eller 7...Lg7 8.d4 Sh5 9.0–0 Dxh4 10.De1! Dxe1 11.Txe1 0–0 12.Sc3 med meget kompliceret spil, hvor hvid har kompensation for bonden.
8.d4
Så naturligt ud. Det mest spillede er 8.De2 Le6 9.Sc3 Det overvejede jeg også, men hvorfor jeg ikke spillede det er lidt af en gåde.
8...Le6
Efter 8...Lg7 ville vi være tilbage i kendt farvand.
9.Lxd5?
9.0–0 er formentlig den korrekte trækfølge. Hvid undgår på den måde 10...Lc5. 9...f3 besvares med 10.Lxd5 (En anden mulighed er 10.De1 med pointen 10...fxg2? 11.Txf7! men her må 10...Le7 være bedre) 10...Dxd5 11.Sc3 og trækomstilling til varianten 10...f3 nedenfor.
Bent Jensen: Jeg også har fundet 9.Lxd5? tvivlsomt.
9...Dxd5
Efter 9...Lxd5? har hvid flere gode træk: 10.Lxf4 (Eller simpelt 10.Dxg4 med ideen Dxf4) 10...Lxg2? 11.De2 Lxh1 12.Sc6++- vinder damen. Sort får rigeligt træ for den, men elendig udvikling.
10.0–0

 


10…c5?!
Bent Jensen: Jeg har tærsket langhalm på denne stilling sammen med Fritz. Det skyldes at min første indskydelse under partiet var 10….Lc5!, som jeg desværre ret hurtigt forkastede, da jeg mente at løberen kunne komme til at hænge farligt i slag senere i partiet. Derudover analyserede jeg under partiet intenst 10…Sc6 og 10…f3 samt det spillede 10…c5, som viste sig at være det dårligste af de fire muligheder. Måske kan man lære af det, at man skal stole på sin første indskydelse. Efter 10…Lc5 11. c3, f3! ser stillingen bestemt ikke kedelig ud for sort. Faktisk har jeg efter ihærdige forsøg med Fritz ikke kunnet finde noget virkelig befriende for hvid. Efter ovenstående 11…f3 vurderer Fritz ca. +1,0 til sort og i de varianter, jeg har analyseret stiger vurderingen støt til fordel for sort. Derfor må hvid nok prøve at forbedre varianten og i stedet for 9.Lxd5 måske prøve det af Michael foreslåede 9. 0-0.
Michael Jensen: Sort prøver at gribe initiativet, men hvid har paraderne oppe. Jeg havde regnet med 10...Sc6 11.Sxc6 Dxc6 12.Lxf4 0–0–0 13.Le5 Tg8 14.Sc3 med lige chancer. Sort har løberparret. Hvid den bedre bondemajoritet og sort har masser af svækkelser på kongefløjen. Det er i øvrigt stillinger som disse, der er grunden til at Kieseritzky gambit ikke kan anbefales alle. Man vinder jo ikke lige i kongeangreb med hvid. Og lad nu være med at sætte computeren til at vurdere stillingen. De forstår simpelthen ikke betydningen af sortfeltede svagheder på kongefløjen og har en tendens til at overvurdere løberparret i semi-lukkede stillinger; 10...Lc5! havde jeg ikke set. Det havde Bent heldigvis heller ikke. Fritz finder altid den slags træk. 11.c3 f3 er klart bedre end 10...f3; efter 10...f3 11.Sc3 Dd8 kan hvid gå planken ud med 12.Lg5!? (12.Se4) 12...f6 13.Sxf3 gxf3 14.Dxf3, det kunne jeg ikke bedømme under partiet. Jeg havde tænkt mig at vælge mellem det og det mere forsigtige 12.Se4. Jeg nåede at få sved på panden inden jeg fandt:

11.Sc3!
Indleder en forceret trækfølge, der viser sig at være til hvids fordel. Hvid er nu midlertidigt to bønder nede, men sorts bønder er ikke de sundeste man har set, så jeg var fortrøstningsfuld. Dronningafbytningen var ikke til at undgå, men man skal selvfølgelig kunne se perspektiverne i hvids stilling.
11...Dxd4+ 12.Dxd4 cxd4 13.Sb5 Sa6
13...Kd8 14.Lxf4 duer ikke. Sorts konge kommer på glatis.
14.Lxf4 Lc5 15.Sd3 0–0
Det er svært at foreslå noget bedre.
16.Sxc5 Sxc5

17.Ld6
En fælde. Jeg havde egentlig opgivet trækket til fordel for Sxd4, da jeg fandt sorts svar, men tænkte: "Det kan sku ikke være rigtigt, at det ikke virker." 17.Sxd4 gav en lille, men sikker fordel (bedre bondestilling!).
17...Lc4
Bent Jensen: Hertil er spændingen, men 17…Lc4? giver hvid afgørende initiativ og fordel. Efter 17…Tfd8 kunne der stadig have været en del spænding om udfaldet.
Michael Jensen: 17...Tfc8! 18.Sc7 (18.Tf4 ser meget kompliceret ud; 18.Sxd4 Se4 er heller ikke noget specielt for hvid.) 18...Se4 er meget uklart. Under efteranalyserne kom vi frem til 19.Lf4 Txc7 20.Lxc7 Tc8 med modspil for sort.
18.Tf5±
Så vinder jeg en kvalitet på favorable vilkår. De næste træk er de stærkeste fra begge sider. 18.Lxc5 Lxb5 19.Tf5 er dog muligvis endnu stærkere.
18...Se6 19.Lxf8 Txf8 20.Sd6 La6 21.Te1 d3 22.cxd3 Lxd3 23.Td5 Lg6 24.g3?
Jeg troede, jeg havde masser af tid og truer nu h4-h5. 24.h5 Sf4 kunne jeg ikke lide; jeg kunne ikke overskue om hvid kunne tage bonden, men det går vist lige med Fritz' hjælp: 24.Sxb7 Tb8 25.Td7 Sf8 26.Tde7 Se6 27.b3 Kf8 28.Td7 Ke8 29.Sc5 Man kan vel tilgives for ikke at finde den variant med en halv time tilbage til resten.
24...h5 25.Tc1 a6 26.b4
Stadig fast besluttet på ikke at slå på d7.
26...Td8 27.Tc8 Txc8 28.Sxc8 Lb1 29.a3 Sc7 30.Txh5 Sb5 31.Tg5+ Kf8 32.a4 Sc3 33.Sb6 f5 34.h5


"Så løber den i mål" - tænkte jeg.
34...f4 35.gxf4 Se2+ 36.Kf2 Sxf4 37.Txg4
Tidnød. 37.Kg3 beholder fribonden og vinder sorts.
37...Sxh5 38.Sd7+ Ke7 39.Sc5 Lc2 40.a5
Hvid overlevede tidnøden uden at sætte materiale i slag, og kvaliteten vinder partiet. 40...Sf6 41.Tg7+ Kd6 42.Txb7 Kd5 43.Tb6 Se4+ 44.Sxe4 Kxe4 45.Txa6 Kd4 46.Tb6 Le4 47.a6 Kc4 48.a7
Det var selvfølgelig ikke særlig sportsligt at vinde over turneringssystemets opfinder i første parti, men jeg synes det blev et interessant og spændende parti.
1–0

Læs også:
Skak Når Du Kan (19. juli 2006)
Kaos på Fynsk! (8. april 2006)

© 2019 Fyns Skak Union