Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap

8. april 2006 PrintvenligKaos på Fynsk!
Af Poul Jacobsen

”Skak Når Du Kan" FSU-06II
Inspireret af et ønske fra Bent Jensen, Skakklubben Frem, inviterer Fyns Skak Union hermed til den måske mest fleksible skakturnering verden endnu har set! Måske store ord, men meget tyder på at det ikke er helt usandt.

Første parti i denne nye turneringsform spilles mandag den 10. april i Skakklubben Frem, hvor idémanden Bent Jensen møder Michael Agermos Jensen, af mange kendt som forfatteren til Gambithjørnet. Kendere mener at der hermed er gode chancer for at få turneringen "skudt igang med et kanon knaldparti" !! 

"Skak når du kan" er en ekstrem udgave af de stadigt mere populære "spil når du vil" turneringer, som i denne tid lanceres i mange afskygninger rundt omkring, særligt i hovedstadsområdet. Fyns Skak Union præsenterede turneringen på det afholdte hovedkredsmøde, hvor de fremmødte fik udleveret nedenstående regelsæt.

Reglement for FSUs ”Skak Når Du Kan” turneringer.
”Skak Når Du Kan” turneringerne er et tilbud til dem som gerne vil spille koordineret skak, men af den ene eller anden grund ikke kan indpasse det med det eksisterende turneringstilbud.

Turneringerne afvikles kvartalsvis, således at der starter en ny turnering op ved begyndelsen af hvert kvartal. Et turneringsindskud gælder for et kvartal, og dækker alle partier spillet indenfor kvartalet.

For at deltage skal man være medlem af Dansk Skak Union, enten gennem en klub eller som enkeltmedlem. Det er normal praksis at man kan spille en ”forsøgs-EMT” uden at være DSU medlem. Dette kan også lade sig gøre i forbindelse med denne turnering.

Spillede kampe registreres først når der er betalt indskud. Indskuddet betales til og efter aftale med Turneringslederen, efter dennes anvisninger.

Der spilles efter FIDEs regler for skak, som disse foreligger oversat i Skakhåndbogens afsnit 3.
Der spilles efter Dansk Skak Unions regler for mobiltelefoner.

På grund af de særlige forhold omkring turneringen, kan deltagerne ikke forvente at der er en turneringsleder til rådighed under afviklingen af partierne. Det er således op til spillerne selv at orientere sig om, og afvikle parterne efter, de gældende regler. Hvis spillerne træffer aftale med tredjemand om at være kampleder, skal denne person have erhvervet Dansk Skak Unions kamp- eller turneringsleder licens. Den pågældende skal endvidere være til stede under partiets afvikling. Det gældende regelsæt an findes på www.skak.dk.

Modsat traditionelle turneringstilbud, finder man i disse turneringer selv sin(e) modstander(e). Der stilles ikke nogen krav til styrkeforhold mellem deltagerne, ej heller er der nogen begrænsning på hvor mange gange man må møde den samme spiller, indenfor samme turneringsperiode.

Partier i denne turnering kan spilles hvor og hvornår det passer de involverede spillere, forudsat det er muligt at afvikle partierne i henhold til de for turneringen gældende regler. Afvikles partierne i en skakklub gælder den pågældende klubs almindelige husorden.

Turneringslederen kan forlange korrekt afskrift af de spillede parter. TL kan nægte at acceptere et indsendt resultat, hvis der er mistanke om at der reelt ikke er spillet et parti. 

En så rabiat nyskabelse vil have mange fordele og ditto ulemper, ingen tvivl om det. Måske giver selve turneringsformen anledning til diverse småproblemer som der burde være taget højde for. Vi ved det ikke, men vi ved at DSU finder eksperimentet så interessant, at der er givet grønt lys til at gå i gang, og så tilrette konceptet efterhånden som der indhøstes gode og dårlige erfaringer.

På sigt håber vi at kunne tilbyde en internetbaseret planlægningskalender hvor spillerne selv tilmelder sig og angiver nødvendige praktiske oplysninger. Sådan en koster imidlertid tid og penge at udvikle, så den afventer en pejling af interessen. 

Praktiske bemærkninger i kort form:
Du skal selv finde din modstander.
Du skal selv tilmelde dig (jer) til TL, og sørge for at der betales indskud.
Du skal selv træffe alle aftaler i forbindelse med partiernes afvikling.
Ønsker i at spille et parti hos en klub, skal i selv aftale det med klubben.
Der kan spilles ALLE steder som er egnede, hvilket betyder at det er muligt at afvikle partiet under rimelige forhold.
Partier som er afviklet før tilmeldelse og godkendelse af TL, kan ikke indgå i turneringen. 

TL for den første udgave af turneringen er:
Poul Jacobsen, tlf. 6344 0016, email: kasserer@fsu-skak.dk

Indskud er 50 kr. Dette indskud dækker EMT afgift og alle de partier du kan overkomme at spille i turneringsperioden. Turneringsperioden er fra et kvartals begyndelse til dets afslutning. Der starter en ny turnering op i umiddelbar forlængelse af den foregående.

Alle ønskes hermed rigtig god turnering - brug den som en anledning til at "ruske" lidt op i mindre aktive spillere, at få ratet enkelte klubturneringspartier, en match mod din bedste ven, en ratet tematurnering - kun fantasien sætter grænser!

Læs også:
Skak Når Du Kan (19. juli 2006)
Kaos-systemets opfinder tabte premiere-partiet (14. april 2006)

© 2019 Fyns Skak Union