Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap
Liveskak


30. marts 2006 PrintvenligHovedkredsmøde fredag aften
Af Poul Jacobsen

HOVEDKREDSMØDE I FYNS SKAK UNION
Forretningsudvalget i Fyns Skak Union (FSU) indkalder til hovedkredsmøde
Fredag den 31. marts 2006 kl. 19.00 i Frems lokaler, Ungdomshuset,
Nørregade 60, 3 sal. Brug evt. dørtelefon, 5000 Odense C.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Hold- og pokalturneringen
5. Fastsættelse af regler for HT
6. Fynsk Skak
7. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 20. marts 2006.
8. Fastsættelse af kontingent, FU foreslår uændret.
9. Valg. På valg er:
Kasserer Poul Jacobsen (modtager genvalg)
Pierre Dahl (modtager ikke genvalg)
Suppleant: Arne Beck Madsen (modtager genvalg)
Revisorer: Keld Boysen og Kristen Sørensen (modtager genvalg)
Revisorsuppleant: Niels Justesen (modtager genvalg)
10. Eventuelt

Ullerslev den 12 februar 2006

På forretningsudvalgets vegne: Erik G. Andresen, formand 

 

Fyns Skak Unions Ungdoms Støtte Forening ( FSUUSF)
Bestyrelsen i FSUUSF indkalder hermed til generalforsamling fredag den 31. marts 2006, afholdes umiddelbart efter Hovedkredsmødet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg. Samme som Fyns Skak Union
6. Eventuelt

På bestyrelsens vegne: Erik. G. Andresen, formand

Læs også:
Forslag til nye HT regler (23. marts 2006)

© 2019 Fyns Skak Union