Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap
Liveskak


23. februar 2023 PrintvenligIndbydelse til Hovedkredsmøde 2023
Af Michael Nielsen
Tiden er kommet til at alle klubber mødes -
Indbydelse til Hovedkredsmøde 2023

Husk at hvis man som formand er forhindret i at repræsentere ens egen klub, kan man give en fuldmagt til en stedfortræder, som  så kan stemme på klubbens vegne.

Indbydelse til Hovedkredsmøde i Fyns Skak Union


Fyns Skak Union indkalder hermed til Hovedkredsmøde
fredag d. 24. marts 2023. kl. 19.00
Sted: Brugerhuset Bolbro, Stadionvej 50, 5200 Odense V
Dagsorden:
1. Valg af Dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab ved kassereren.
4. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest den 10. marts 2023.
4.1 FREM har fremsendt forslag
4.2 Sydøstfyn har fremsendt forslag
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg
Valg af Formand for 2 år ( Michael V. Nielsen modtager genvalg)
Valg af FU medlem for 2 år (Ole E. Jørgensen er på valg)
Revisorer for 1 år (Per Stentebjerg-Hansen og Aske Scott Graulund er på valg)
Revisorsuppleant for 1 år (Jannick B. Skow)
Valg af Sekretær (p.t ingen på posten)
8. Eventuelt

På forretningsudvalgets vegne
Formand
Michael V. Nielsen

Ønsker man indbydelsen som en pdf-fil, skal man klikke her
Vel mødt

© 2019 Fyns Skak Union