Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap
Liveskak


22. februar 2022 PrintvenligIndbydelse til Hovedkredsmøde/ Generalforsamling for 3. HK
Af Michael Nielsen

Indbydelse til Hovedkredsmøde i Fyns Skak


 UnionFyns Skak Union indkalder hermed til Hovedkredsmøde

fredag d. 25. marts 2022. kl. 19.00

Sted: Brugerhuset Bolbro, Stadionvej 50, 5200 Odense V

Dagsorden:

1. Valg af Dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab ved kassereren.

4. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest den 11. marts 2022.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg

Valg af Kasserer for 2 år (Peter Kinggaard modtager ikke genvalg).

Valg af FU medlem for 2 år (Carsten Sørensen)

Revisorer for 1 år (Jørgen Christiansen og Kristen Sørensen modtager ikke genvalg)

Revisorsuppleant for 1 år (Per Stentebjerg-Hansen modtager genvalg)

8. Eventuelt


På forretningsudvalgets vegne

Formanden for Fyns Skak Union

Michael V. Nielsen© 2019 Fyns Skak Union