Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap
Liveskak


23. juli 2021 PrintvenligIndbydelse til Hovedkredsmøde 2021
Af Michael Nielsen

Før vi kommer til selve indbydelsen, vil jeg gerne komme med en bøn til de fynske skakspillere:

Vi har været meget privilegeret af, at stærke og stabile kræfter har båret Forretningsudvalget i mange år, men som det gamle mundheld siger,  må alle gode ting komme til en ende.

Vi vil derfor opfordre alle klubber til at opsøge deres medlemmer og høre om de er interesseret i at hjælpe med til at forme skakken på Fyn og have medindflydelse på det stykke arbejde som har til formål at samle de fynske klubber under ét banner.

Den skinbarlige sandhed er, at hvis der ikke er FU medlemmer, er der ikke en FSU !

Føler man at man har hvad det kræver, kan man altid kontakte undertegnede (mail eller telefon) og så finder vi ud af hvilken rolle man bedst passer til.

Vi kommer i løbet af 2021-2022 til at få brug for at fylde følgende poster:

Kasserer – Juniorleder – Sekretær – FU medlem – Suppleant – Revisorer.

Som bonus information kan jeg oplyse at der er åbent for tilmeldinger til DM 2021, og vi kan takke et samarbejde med Sydøstfyn og skakklubben Tårnet, for at vi har det så lokalt, og jeg håber at i tager godt imod det.


Med venlig hilsen

Formand for FSU

Michael V. Nielsen
Indbydelse til Hovedkredsmøde i Fyns Skak UnionFyns Skak Union indkalder hermed til Hovedkredsmøde

Onsdag d. 25. august 2021. kl. 18.30

Sted: Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, 5200 Odense V

Dagsorden:

1. Valg af Dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab ved kassereren.

4. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest den 11. august 2021.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg

Valg af Formand for 2 år (Michael Verner Nielsen modtager genvalg).

Valg af FU medlem for 2 år

Valg af FU medlem for 2 år

Valg af Suppleant for 1 år

Revisorer for 1 år (Jørgen Christiansen og Kristen Sørensen modtager genvalg).

Revisorsuppleant for 1 år (Per Stentebjerg-Hansen modtager genvalg)

8. EventueltPå forretningsudvalgets vegne

Formand

Michael V. Nielsen© 2019 Fyns Skak Union