Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap

17. februar 2020 PrintvenligÅrlig generalforsamling i 3.HK d. 20/3 2020
Af Michael Nielsen
Kære alle skakvenner !
3. Hovedkreds indbyder til den årlige generalforsamling, som i år afholdes d. 20/3 - 2020 i Odense.

Generalforsamling i Fyns Skak UnionFyns skak Union indkalder hermed til Hovedkredsmøde

Fredag den 20. marts 2020. kl. 19.00 i Læseforeningens lokaler.

Bolbro Brugerhus Stadion vej 50. 5200 Odense V.

Dagsorden:

1. Valg af Dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Beretning for FSUs pokal og holdturnering.

4. Regnskab ved kassereren.

5. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest den 6. marts 2020.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg

Valg af Kassererer for 2 år (Peter Kingaard Johansen modtager ikke genvalg).

Valg af FU medlem for 2 år (Jørn Moestrup modtager genvalg)

Valg af FU medlem for 2 år

Valg af Suppleant for 1 år (Peter Frank Jørgensen modtager genvalg)

Revisorer for 1 år (Jørgen Christiansen og Kristen Sørensen modtager genvalg).

Revisorsuppleant for 1 år (Per Stentebjerg-Hansen modtager genvalg)

8. EventueltPå forretningsudvalgets vegne

Formand Michael V. Nielsen

© 2019 Fyns Skak Union