Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap

14. marts 2019 PrintvenligForslag til Ændringer
Af Jørgen Kiel

Forslag til reglementsændringer i FSU’s turneringer:

Pokalskak reglement.

Som det er nu, er der ingen paragraf om strafbestemmelser, i tilfælde af brud på reglementet. Mit forslag er indførelse af ny paragraf 9, hvor stk 1 er ”Overtrædelser af reglementet kan give 1 strafpoint til pågældende hold”. 

Holdskak:

Forslaget blev allerede vedtaget til sidste møde at vi i bestyrelsen havde lov til at køre holdturneringen med 6 mandshold, og i det reglement der er tilgængeligt i indbydelsen til dette års holdturnering på fsu-skak.dk, står der:

Ӥ1 Turneringens struktur

Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller flere hold. Alle hold skal bestå af 8,6 eller 4 spillere efter turneringslederens anvisninger. Holdene er opdelt hierarkisk med:”

 

Til andre ændringer, er mine forslag som følgende:

§10 stk. 4 ”Udebliver en spiller uden at sende afbud, betragtes partiet som tabt, og turneringslederen skal idømme spilleren en passende straf. Der kan ikke indsættes reserver efter kampstart.” Mit forslag er at slette den sidste linie, så man kan indsætte reserver efter kampstart.

 

§10 stk. 5 ” En spiller kan maksimalt anvendes i 10 kampe pr. sæson inkl. divisionskampe. Ingen spiller må deltage i mere end en kamp på samme dag. Ekstraordinære op- og nedrykningskampe er ikke omfattet af 10-kamps reglen”. Mit forslag er at der kun skal stå: ”ingen spiller må deltage i mere end 1 kamp per dag”

 

§12 a. da der er mange unge spillere med i serie 2, skal starttidspunktet måske sættes før: 17.30 - 19.30 er mit forslag.

 

§12 b udgår

 

§12 g om at kampkort skal være udfyldt bør stå tidligere, måske som det første under §12

 

§11 stk. 3 ”En spiller som i samme sæson har deltaget i divisionsturneringen eller holdturneringen for en anden klub, kan tidligst anvendes 30 dage efter sin sidste kamp for sin tidligere klub, og kun forudsat klubskiftet skyldes flytning fra en kommune til en anden kommune.” kan udelades fra reglementet.

 


© 2019 Fyns Skak Union