Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap

13. marts 2019 PrintvenligEjby Skakklubs VII DR-EMT 2019
Af Ken Rasmussen
Ejby Skakklub indbyder hermed til 6-runders koordineret EMT følgende tirsdage:
09/4- 16/4- 23/4- 30/4- 7/5 & 14/5.

Spillested:
Egebo Plejecenter, Anlægsvej 9, 5592 Ejby
Turneringen spilles i røgfri lokaler.

Turneringsform:
Der spilles DOBBELTRUNDIGT i 4-mands alle-mod-alle grupper, evt. en gruppe i monrad.

Spilletid:
Kl. 19.00 til ca. 23.00 (Parti på 60 træk)

Betænkningstid:
90 min. Til hele partiet - med tillæg af 30 sek. pr. træk fra første træk.
Max forsinkelse på 60 min. fra officiel spilletids begyndelse tillades.

Indskud:
150 kr. pr. person.

Præmier:
Der er to præmier i hver gruppe - evt. flere i monradgruppe.
1 .Præmie 300 kr. 2.Præmie 150 kr.
Ved ligestilling deles pengepræmier.

Mobiltelefon, computer mm:
Elektronisk kommunikationsudstyr må ikke bæres på spillestedet i spilletiden.
En overtrædelse heraf medfører som minimum en advarsel til den pågældende spiller.
Dommeren kan dispensere fra disse regler i særlige tilfælde (vagtordninger, afhentning, sygdom
etc.) Der tilbydes opbevaringsordning efter aftale.

Kantine:
Der kan købes kaffe/te, øl/vand og brød.

Tilmelding:
Senest søndag den 7. april 2019 online eller
Andrew Velarde 28 93 09 32, eller pr. mail t-jacobsen@mail.tele.dk.

(Andrew Velarde)

© 2019 Fyns Skak Union