Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap

Aktuelle turneringer:
Indbydelser:
Faaborg EMT
Start: 08-11-2019
27. februar 2019 PrintvenligGeneralforsamling i FSU
Af Jørgen Kiel

Fyns skak Union indkalder hermed til Hovedkredsmøde

 Fredag den 29. marts 2019. kl. 19.15 i Læseforeningens lokaler.

Bolbro Brugerhus Stadion vej 50. 5200 Odense V.

Dagsorden

1.       Valg af Dirigent og stemmetællere.

2.       Formandens beretning.

3.       Beretning for FSUs pokal og holdturnering.

4.       Regnskab ved kassereren.

5.       Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 15 marts 2019.

6.       Fastsættelse af kontingent.

7.       Valg

Valg af Formand for 2 år (Jørgen Kiel modtager ikke genvalg).

Valg af FU medlem for 2 år (Michael Nielsen modtager genvalg).

Valg af Suppleant for et år.

Revisorer for 1 år (Jørgen Christiansen og Kristen Sørensen modtager genvalg).

Revisorsuppleant for 1 år (Niels Justesen modtager ikke genvalg).

8.    EVT

 

 

På forretningsudvalgets vegne

Formand Jørgen Kiel


© 2019 Fyns Skak Union