Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap

15. august 2018 PrintvenligNy holdturnering med nyt reglement
Af Michael Nielsen
Til alle fynske klubber

Hermed kommer indbydelsen til dette års holdturnering, og den bliver lidt anderledes i år. Jeg vil også gerne lige bruge to linjer på at opfordre alle klubber til at undersøge om de kan stå for fælles afslutning for deres gruppe, jo før det er på plads jo bedre.
Brænder man for at prøve at være i komiteen for holdturneringen, må man gerne kontakte turneringslederen. De eneste krav der er, er at man er inde i skakspillets regler, turneringreglementet og kan forholde sig objektivt til eventuelle sager der måtte komme.

Indbydelse til Fyns Skak Unions Holdturnering 2018/19

 

Fyns Skak Union har hermed fornøjelsen af at indbyde alle fynske klubber til holdturneringen 2018/19, som måske afholdes anderledes end alle tidligere.

 

Turneringen spilles i uge 43, 46 og 49 i 2018 og uge 3, 6, 9 og 12 i 2019. Derudover kan ekstra runder i Serie 1 og/eller 2 eventuelt komme på tale.

 

Der spilles efter det nyeste FSU’s holdturneringsreglement, som nu tillader 6-mandshold. Der er fremhævet de regelændringer som Forretningsudvalget på sidste HK møde, fik tilladelse til at ændre, og vil være gældene for denne sæson. Bemærk §13 ændringen om minimum deltagere er 5 spillere til et 6-mandshold for at stille hold. Som reglerne er, må der maksimalt være 16 hold i serie 1, derfor kan det være nødvendigt at kalde serien med 6-mandshold noget andet, hvis der er mange tilmeldinger. Tidskontrollen for 6-mandshold vil blive som den gældende for serie 1. Indskuddet er med vilje sat, så det er samme indskud for 4- og 6-mandshold. Der er fri tilmeldning, men hvis der kommer en ligevægt at 6- og 8-mandshold, kan der indføres op- og nedrykning på spil mellem serie 1 8-mandshold og den nye 6-mandshold serie, hvis serierne kører på samme måde flere sæsoner

 

Til  Fynsserien (8-mandshold) er følgende hold kvalificeret: Ejby 1, Middelfart 1, Læseforeningen 2, Odense 1, Tårnet 1, Nyborg 1, Sydøstfyn 2 og Frem 2.

 

Til Serie 1 (8-mandshold) er der fri tilmelding. Der kan som sidste år  eventuelt blive tale om ekstra runder samt gruppe- og slutspil.

 

Til Serie 1/3 (6-mandshold) er der fri tilmelding og afholdes hvis der er nok tilmeldte hold.

 

Til Serie 2 (4-mandshold) er der fri tilmelding. Igen i år kan starttidspunktet, såfremt der er ønske og enighed herom, skydes til f.eks. kl. 18.30.

 

Indskuddet er på kr. 200 for 8-mandshold, kr. 150 for 6-mandshold og kr. 150 for 4-mandshold og opkræves sammen med kontingent for oktober kvartal.

 

Sidste frist for tilmelding er i år søndag d. 23. september, og styrkelisten skal være indsendt senest søndag d. 14. oktober.

Tag endelig kontakt for at høre mere om tilmelding

 

 

 

Turneringsleder:             Michael Verner Nielsen

                                      Elmelundsvej 4

                                      5200 Odense V

                                      Tlf. 41175841

                                   e-mail: tl@fsu-skak.dk

© 2019 Fyns Skak Union