Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap

17. april 2018 PrintvenligLæseforeningen Forår 2018
Af Ken Rasmussen
Læseforeningens Skakklub indbyder hermed igen til vores traditionsrige forårsturnering.


Spillested:
Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, Indgang G, 5200 Odense V.

Spilledage:
d. 26/4, 3/5, 17/5, 31/5, 7/6 samt d. 21/6.

Turneringsform:
Der kan vælges mellem 2 turneringsformer:

(1) 4-mands grupper, hvor der spilles dobbeltrundigt.
(2) En stor monradgruppe.

Hensigten er at oprette en eller flere 4-mandsgrupper plus én stor monradgruppe, men dette er jo betinget af, at et passende antal tilmeldte ønsker dette.

Den foretrukne turneringsform (1) eller (2) vælges ifm. tilmeldingen.

Har man valgt en "forkert" turneringsform ved tilmeldingen står det ikke skrevet i sten, man kan inden turneringsstart godt ændre mening.

Betænkningstid:
90 min. til 40 træk + 30 min. til resten + 30 sek. per træk fra træk 1.

Fremmøde og afbud:
Det er tilladt at komme op til 60 minutter for sent.

Er man forhindret i at spille i en runde skal dette meddeles både modstander og TL og være bekræftet af sidstnævnte for at være gyldigt.

Udsatte partier i monradgruppen bør af hensyn til rundelægningen og de øvrige spillere, så vidt muligt afvikles senest tirsdagen før den følgende runde. Bemærk at udsatte partier bliver regnet for remis hvis rating forskellen er under 150. Hvis >150 regnes den højestratede som vinder indtil partiet er afviklet.

Indskud:
50 kr. som skal betales inden 1. træk.

Præmier:
Monradgruppen bliver opdelt i 2 x 7-mands ratingpræmiegrupper med

1. præmie: 150,- kr.
2. præmie: 100,- kr.
3. præmie: 50,- kr.

Hvortil så kommer præmier til gruppens 1. og 2. plads, hhv. 150,- kr. og 100,- kr.

Præmierne i 4-mandsgrupperne er
1. præmie: 125,- kr.
2. præmie: 75,- kr.

NB: Hver deltager kan højst vinde én præmie og i tilfælde af ligestilling vil der blive brugt korrektion (Sonneborn-Berger).

Tilmelding:
Senest tirsdag, den 24. april 2018 kl. 23:59 via: DSU’s turneringssystem.

Turneringsdommer og TL:
Per Bjerre og Ken Rasmussen.

Turneringskomite:
Michael Hansen (LF), Jørgen Kiel (Sydøstfyn) og Peter Kinggaard (FREM).


© 2019 Fyns Skak Union