Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap

25. marts 2018 PrintvenligIndkomne forslag til Hovedkredsmødet
Af Michael Nielsen
Indkomne forslag til Hovedkredsmødet

I denne artikel vil indkomne forslag blive præsenteret som de kommer ind. I forretningsudvalget håber vi at de bliver læst og vurderet, og så kan vi have en fornuftig debat om emnerne til mødet.

1. forslag

Forslag til ændring af reglementet for FSU’s pokalturnering

Frem Skakklub foreslår følgende tilføjelse til reglementet – fx i form af en ny §6, stk.5.:
”Stiller en klub med flere hold i pokalturneringen, kan disse tidligst trække hinanden i pokalturneringens kvartfinale.”

Det handler kort sagt om sportslige hensyn, og at vi synes, det er trist, at sidde og trække egne hold runde efter runde. Håber forslaget kan give en god debat på mødet.


2. forslag

Forslag til hovedkredsmødet d. 13 april, fremsat af FSU’s forretningsudvalg.
Ændret fremhævet med fed skrift:
§1
Turneringens struktur

Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller flere hold. Alle hold skal bestå af 8, 6 eller 4 spillere efter turneringslederens anvisninger. Holdene er opdelt hierarkisk med:

• 8 hold i Fynsserien i en gruppe
• 16 hold i serie 1 i to grupper – benævnes kreds 1 og 2
• Max 32 hold i serie 2 i max fire grupper – benævnes kreds 1, 2, 3 og 4
• Evt. serie 3 med max 32 hold i max fire grupper – benævnes kreds 1, 2, 3 og 4
Med denne ændring er det mulighed for oprettelse af en serie 1 kreds 1 med 8 mands hold og en serie 1 kreds 2 med 6 mands hold. Alternativt kan der laves en serie 1 pulje (8 mands), en serie 2 pulje (6 mands) og en serie 3 pulje (4 mands).

§4
Oprykning

Fynsserie: Vinderen rykker op i 2. division
Serie 1: Alle kredsvindere rykker op i Fynsserien (hvis der ikke er to kredse, er originalteksten ”de to kredsvindere” unødvendig)
Serie 2: Alle kredsvindere rykker op i serie 1.
Serie 3: Alle kredsvindere rykker op i serie 2.

© 2019 Fyns Skak Union