Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap

Aktuelle turneringer:
Indbydelser:
Fynsmesterskabet 1200
Start: 07-03-2019
FSSUSF
Start: 29-03-2019
Hovedkredsmøde
Start: 29-03-2019
8. marts 2018 PrintvenligHovedkredsmøde
Af Jørgen Kiel

Fyns skak Union indkalder hermed til Hovedkredsmøde

 Fredag den 13. april 2018. kl. 19.15 i Læseforeningens lokaler.

Bolbro brugerhus Stadionvej 50. 5200 Odense V.

Dagsorden

1.       Valg af Dirigent og stemmetællere.

2.       Formandens beretning.

3.       Beretning for FSUs pokal og holdturnering.

4.       Regnskab ved kassereren.

5.       Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 31 marts 2018.

6.       Fastsættelse af kontingent.

7.       Valg

Valg af kassere for 2 år (Peter Kinggaard modtager genvalg).

Valg af FU medlem for 2 år (Jørn Moestrup modtager genvalg).

Valg af FU medlem for 2 år (Mikael Rask modtager genvalg).

Valg af Suppleant for et år (Kris Klausen modtager ikke genvalg).

Revisorer for 1 år (Jørgen Christiansen og Kristen Sørensen modtager genvalg).

Revisorsuppleant for 1 år (Niels Justesen modtager genvalg).

8.       Juniorskak.

9.       Evt.

 

 

På forretningsudvalgets vegne

Formand Jørgen Kiel
© 2018 Fyns Skak Union