Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap

18. april 2017 PrintvenligNyt fra forretningsudvalget
Af Hans Milter Pedersen
På FSUs hovedkredsmøde den 5. april 2017 skete der flg. udskiftninger i forretningsudvalget:

Ny formand: Jørgen Kiel, Sydøstfyn afløste Hans Milter Pedersen, der ikke ønskede genvalg.
Nyvalg til forretningsudvalget: Michael Nielsen, Læseforeningen afløste Ken L Rasmussen, Læseforeningen, der ikke ønskede genvalg.
Nyvalg til forretningsudvalget: Mikael Rask, Fåborg valgt for et år.

På hovedkredsmødet blev drøftet en række forslag om ændring af betænkningstiden i holdturneringen. I forbindelse med drøftelsen blev der foretaget vejledende afstemninger om: a) flytning af Fynsseriekampe til afvikling i weekender b) forkortelse af betænkningstiden i Fynsserien c) flytning af kampstart til kl. 18.30. Ingen af disse 3 afstemninger gav flertal for ændringer - det besluttedes derfor, at forretningsudvalget arbejder videre evt. ændringer.
Vedtægterne i Fyns Skak Union blev ændret, således der på hovedkredsmødet vælges formand og kasserer, samt øvrige forretningsudvalgsmedlemmer, (Forretningsudvalget bestemmer nu selv, hvem der skal være sekretær).
© 2019 Fyns Skak Union