Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap

27. marts 2017 PrintvenligHovedkredsmøde, valg & indkomne forslag
Af Hans Milter Pedersen
Onsdag den 5. april afholdes FSUs hovedkredmøde som bekendt.

Som nævnt på tidligere hovedkredsmøder og i andre skaksammenhænge stopper jeg som formand for FSU på dette møde. Forretningsudvalget foreslå at Jørgen Kiel, Sydøstfyn vælges som ny formand.

Endvidere stopper Ken Lentz Rasmussen som holdturneringsansvarlig. Forretningsudvalget foreslår at Michael Nielsen, Læseforeningen vælges i stedet.

Såfremt Jørgen Kiel vælges som formand, kommer forretningsudvalget til at mangle et medlem. Forretningsudvalget har ikke kandidat til denne post, hvorfor kandidater er velkommen til at stille op.
For en ordens skyld skal nævnes, at det ikke er imod vedtægterne at fortsætte et forretningsudvalg med kun 4 personer.


Til hovedkredsmødet er indkommet flg. forslag:

Forslag til vedtægtsændring fra forretningsudvalget:

§6 b I ulige år vælges formand og 1 FU medlem. I lige år vælges kasserer, sekretær og 1 FU medlem.

Ændres til

§6 b . I ulige år vælges formand og 1 FU medlem. I lige år vælges kasserer og 2 FU medlemmer.

 

Forslag fra Peter Morling:

...konkrete forslag til hvad jeg mener bedre end divisions-betænkningstid

på en hverdag. Jeg ved ikke hvad der er bedst og min anke går primært på at man bruger divisions-betænkningstid på en hverdagsaften. Men her er 3 forslag, til fynsserien, i en prioriteret rækkefølge, jeg synes forslag 1) er det bedste, følgende:

1) 90 min. + 30 min. ved træk 40. Ingen tillægstid. Her ved man at man senest slutter kl. 23, det kan man planlægge efter, og det kan lige gå an for forældre som har unge spillere med.

2)  90 min. til hele partiet plus 30. sekunder pr. træk. Som det er i serie 1, i dag.

3) Det er ikke en dårlig ide, at anvende divisions-betænkningstid i fynsserien. Det er bare ikke hensigtsmæssigt på hverdage. Hvorfor jeg foreslår at fynsseriekampe flyttes til lørdag eller søndag kl. 12.00 og divisions-betænkningstid kan bibeholdes.

 

Forslag fra Jess Nykjær

Af Jess Nykjær

§12 c.

Ændring af betænkningstider i FSU.: Fynsserien, man prøvede med divisionstid i denne sæson. Hvilket har givet den uheldige situation, at sidste bil flere gange forlader holdkampen efter kl. 24.00.

Jeg foreslår at tiden ændres tilbage til 90 min. til 40 træk derefter 30 min. til resten af partiet.

 §12 b.

Ændres til at.: Alle holdskak partier i FSU, har en betænkningstid der gør at vi tilstræber, at alle holdkampe er færdig kl. 23.00


© 2019 Fyns Skak Union