Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap

28. februar 2017 PrintvenligHovedkredsmøde 5. april 2017
Af Hans Milter Pedersen

Fyns Skak Union indkalder hermed til Hovedkredsmøde


Onsdag d. 5. april 2017. kl. 19.15 i
 Læseforeningens lokaler, 

Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, indgang G, 5200 Odense V. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
2. Formandens beretning.
 
3. Beretning for FSUs pokal- og holdturnering.
4. Regnskab ved kassereren.
  
5. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest d. 22. marts 2017. 
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg
:

Valg af formand for 2 år
Valg af FU medlemmer for 2 år

Suppleant for 1 år
Revisorer for 1 år
Revisorsuppleant for 1 år
8. Eventuelt
 

Nyborg den 28. februar 2017

På forretningsudvalgets vegne: 
Hans Milter Pedersen, formand

Generalforsamling i FSUUSF

Fyns Skak Unions Ungdoms Støtte Forening (FSUUSF) 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i FSUUSF
 5. april 2017 kl. 19.00 

Mødested: I Læseforeningens lokaler
, Bolbro Brugerhus,  
Stadionvej 50, indgang G, 5200
 Odense V.

 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab ved kassereren 
4. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest
 22. marts 2017. 
5. Eventuelt.
 

Nyborg, den 28. februar 2017 
På bestyrelsens vegne: 
Hans Milter Pedersen, formand


© 2019 Fyns Skak Union