Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap


Indbydelser:
28. februar 2016 PrintvenligIndkaldelse til hovedkredsmøde
Af Hans Milter Pedersen

Fyns Skak Union indkalder hermed til Hovedkredsmøde


Fredag d. 1. april 2016. kl. 19.15 i Læseforeningens lokaler, 

Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, indgang G, 5200 Odense V. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
2. Formandens beretning.
 
3. Beretning for FSUs pokal- og holdturnering.
4. Regnskab ved kassereren.
  
5. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest d. 18. marts 2016. 
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg:

Valg af kasserer for 2 år
FU medlem for 2 år

Suppleant for 1 år
Revisorer for 1 år
Revisorsuppleant for 1 år
8. Eventuelt
 

Nyborg den 28. februar 2016

På forretningsudvalgets vegne: 
Hans Milter Pedersen, formand

Generalforsamling i FSUUSF

Fyns Skak Unions Ungdoms Støtte Forening (FSUUSF) 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i FSUUSF
1. april 2016 kl. 19.00 

Mødested: I Læseforeningens lokaler
, Bolbro Brugerhus,  
Stadionvej 50, indgang G, 5200
Odense V.

 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab ved kassereren 
4. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest
18. marts 2016. 
5. Eventuelt.
 

Nyborg, den 28. februar 2016
På bestyrelsens vegne: 
Hans Milter Pedersen, formand

© 2019 Fyns Skak Union