Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap


Indbydelser:
Frem Julecup 2018
Start: 28-12-2018
Læseforeningen Forår 2018
Arrangør: Læseforeningen.
Start: 26. april 2018 Slut: 21. juni 2018.
Sidste tilmelding: 24. april 2018.
Hjemmeside www.lfskak.dk
Type Koordineret

Læseforeningen Forår 2018

26. april – 21. juni 2018

Læseforeningens Skakklub indbyder hermed endnu engang til den traditionsrige turnering.

Spillested:
Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, Indgang G, 5200 Odense V.

Spilledage:
d. 26/4, 3/5, 17/5, 31/5, 7/6 samt d. 21/6.

Turneringsform:
Der kan vælges mellem 2 turneringsformer:

(1) 4-mands grupper, hvor der spilles dobbeltrundigt.
(2) En stor monradgruppe.

Hensigten er at oprette en eller flere 4-mandsgrupper plus én stor monradgruppe, men dette er jo betinget af, at et passende antal tilmeldte ønsker dette.

Den foretrukne turneringsform (1) eller (2) vælges ifm. tilmeldingen.

Har man valgt en “forkert" turneringsform ved tilmeldingen står det ikke skrevet i sten, man kan inden turneringsstart godt ændre mening.

Betænkningstid:
90 min. til 40 træk + 30 min. til resten + 30 sek. per træk fra træk 1.

Fremmøde:
Det er tilladt at komme op til 60 minutter for sent.

Afbud:
Er man forhindret i at spille i en runde skal dette meddeles både modstander og TL og være bekræftet af sidstnævnte for at være gyldigt.

Udsatte partier i monradgruppen bør af hensyn til rundelægningen og de øvrige spillere, så vidt muligt afvikles senest tirsdagen før den følgende runde. Bemærk at udsatte partier bliver regnet for remis hvis rating forskellen er under 150. Hvis >150 regnes den højestratede som vinder indtil partiet er afviklet.

Indskud:
50 kr. som skal betales inden 1. træk.

Præmier:
Der er mindst præmie til hver anden spiller.

Monradgruppen bliver opdelt i 6-mands ratingpræmiegrupper med

1. præmie: 150,- kr.
2. præmie: 100,- kr.
3. præmie: 50,- kr.

Hvortil så kommer præmier til gruppens 1. og 2. plads, hhv. 150,- kr. og 100,- kr.

Præmierne i 4-mandsgrupperne er
1. præmie: 125,- kr.
2. præmie: 75,- kr.

NB: Hver deltager kan højst vinde én præmie og i tilfælde af ligestilling vil der blive brugt korrektion.

Tilmelding:
Senest tirsdag, den 24. april 2018 kl. 24:00 via: DSU’s turneringssystem eller til TL.

Turneringsdommer/TL:
Endnu Ikke fastlagt.

 

Spille datoer
Dato Tekst
26-04-2018 1. runde
03-05-2018 2. runde
17-05-2018 3. runde
31-05-2018 4. runde
07-06-2018 5. runde
21-06-2018 6. runde

Tilbage
© 2018 Fyns Skak Union