Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap


Indbydelser:
Odensemesterskabet 2019
Start: 11-10-2019
Hovedkredsmøde
Arrangør: FSU.
Start: 29. marts 2019 Slut: 29. marts 2019.
Sidste tilmelding: 29. marts 2019.
Hjemmeside Ingen hjemmeside oplyst
Type Anden skak

 

Fyns skak Union indkalder hermed til Hovedkredsmøde

 Fredag den 29. marts 2019. kl. 19.15 i Læseforeningens lokaler.

Bolbro brugerhus Stadionvej 50. 5200 Odense V.

Dagsorden

1.       Valg af Dirigent og stemmetællere.

2.       Formandens beretning.

3.       Beretning for FSUs pokal og holdturnering.

4.       Regnskab ved kassereren.

5.       Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 15 marts 2019.

6.       Fastsættelse af kontingent.

7.       Valg

Valg af Formand for 2 år (Jørgen Kiel modtager ikke genvalg).

Valg af FU medlem for 2 år (Michael Nielsen modtager genvalg).

Valg af Suppleant for et år.

Revisorer for 1 år (Jørgen Christiansen og Kristen Sørensen modtager genvalg).

Revisorsuppleant for 1 år (Niels Justesen modtager ikke genvalg).

8.    EVT

 

 

På forretningsudvalgets vegne

Formand Jørgen Kiel

Tilbage
© 2019 Fyns Skak Union